Home » Verantwoordelijkheid

Tag: Verantwoordelijkheid

Het profiel voor de preventiemedewerker

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s op inPreventie, het platform ter ondersteuning van de preventiemedewerker.  De quickscan selecteert automatisch de volgens de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA, uitgevoerd door TNO) meest voorkomende risico’s in de branche. Indien uw bedrijf andere kernrisico’s heeft, kunt u de kernrisico’s aanpassen. Tijdsbesteding De tijdsbesteding van …

Lees meer...

Taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van advies. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) …

Lees meer...

Wat kan de inzet van de BHV-er betekenen voor de RI&E?

Awareness – Door als doel te stellen dat iedere medewerker rekening hoort te houden met veiligheid, gezondheid en welzijn creëert men bewustwording onder alle medewerkers!  “Een gezamenlijk doel, bereikbaar door gezamenlijke inzet!” Aan de taken van de BHV-er kunnen naast bedrijfshulpverlening tevens structureel RI&E-gerelateerde taken toegevoegd worden.  Doel is om de verantwoordelijkheid voor een aantal …

Lees meer...