Home » RI&E

Tag: RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de ondernemingen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de …

Lees meer...

Gevaarlijk werk

Gevaarlijk werk – Alle werkzaamheden kunnen gevaarlijk worden wanneer de risico’s worden onderschat. Het is dus van belang steeds alert te zijn op veiligheid en alle regelgeving omtrent veilig werken in acht te nemen.   Professionaliteit is veiligheid Wetten, regels, voorlichting en instructies zijn niet voldoende om alle oorzaken van bedrijfsongevallen weg te nemen. Veiligheid …

Lees meer...

Plan van Aanpak RI&E

PvA – Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen. Aan de hand daarvan moet een Plan van Aanpak (PvA) worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s tegen te gaan of te beperken. Risico-inventarisatie en -evaluatie Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Het …

Lees meer...