Wat staat er precies in de RI&E?

In de RI&E brengt u de risico’s in kaart die u en uw medewerkers lopen bij de uitvoering van het werk. Dat is méér dan een simpele opsomming. De naam zegt het al: u moet de risico’s niet alleen inventariseren, u moet ze ook evalueren of beoordelen. Dit betekent dat u precies uitzoekt hoe groot ieder risico is. De Arbowet zegt niet hoe u dit moet doen. Doel is het verkrijgen van inzicht in de gevaren en hieruit volgende risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan u en uw medewerkers worden blootgesteld. Waarna u op grond van de verkregen inzichten maatregelen moet formuleren om risico’s te elimineren of beperken en te beheersen.

De rapportage geeft een duidelijk beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s en tekortkomingen die geconstateerd zijn ten aanzien van de de veiligheid, gezondheid en welzijn.

Risico Inventarisatie

Om bedrijven en organisaties in de uitvoering van hun arbobeleid te ondersteunen kunnen wij een complete RI&E uitvoeren, waarbij wij een gestructureerde rapportage inclusief een plan van aanpak opstellen en indien noodzakelijk deze laten toetsen door een kerndeskundige.

Onze HVK-er zal uw bedrijf of organisatie komen beoordelen. De aanwezige risico’s zullen worden beschreven waarna, zodra alle risico’s onderkend zijn, deze worden geanalyseerd en vastgelegd in het plan van aanpak. Dit wil zeggen dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn deze aangepakt zou moeten worden. Hierna kunt u aan de slag met het structureel aanpakken van de risico’s.
Naast aan de wettelijke verplichting te voldoen, zit er winst in de preventie van ziekteverzuim en ongevallen.

 

 

Onze rapportage geeft:

Inzicht in alle risico’s ten aanzien van veiligheid uit alle werkzaamheden

  • naar aanleiding van de ernst van de vastgestelde risico’s een prioriteitenstelling
  • zowel u als de werknemer een goed handvat om binnen het bedrijf of organisatie de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wij zorgen voor een professionele en gestructureerde uitvoering door:

  • een bezoek door een Hogere Veiligheidskundige (HVK)
  • een rondgang over het terrein, kantoor, werkplaats, magazijn en andere werkplekken
  • een interview met verschillende betrokken relevante werknemers
  • een efficiënte rapportage, inclusief een opzet voor een plan van aanpak,
  • een evaluatie
  • een pré-toetsing (indien noodzakelijk)
  • een toetsing (afhankelijk van het aantal werknemers) door een gecertificeerd Kerndeskundige

Maatwerk staat bij ons voorop, daarom kijken wij graag samen met u welke toepassing voor uw bedrijf nodig is.
Neem gerust contact met ons op voor vragen of vrijblijvend advies, kijk eens bij FAQ’s voor de meest gestelde vragen over de RI&E of kijk eens bij één van onze andere diensten.