Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan staan de procedures over hoe te handelen bij calamiteiten kort en bondig beschreven.

 

Om een ontruiming goed en veilig te laten verlopen is het van belang om een en ander goed georganiseerd te hebben. Een ontruimingsplan is daarbij onmisbaar.

Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, bent u wettelijk verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Elk bedrijf is volgens de Arbowet (artikel 15) verplicht om maatregelen te treffen voor een eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat werknemers de nodige passende maatregelen kunnen nemen in geval van nood.

Er zijn twee wetten die het hebben van een ontruimingsplan vereisen of noodzakelijk maken:

  • bouwbesluit: dit is alleen van toepassing indien er op de locatie een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.
  • Arbowet: in het kader van de zorgplicht is iedere organisatie verplicht om het veilig verblijf op de locatie van zowel vrijwilligers als bezoekers te garanderen.

Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat uw bedrijf aan deze wettelijke eisen voldoet. In het ontruimingsplan staan de afspraken en de procedures met betrekking tot het handelen bij een ontruiming. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij een calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval enz.).

Doel ontruimingsplan

Het doel van een ontruimingsplan is er voor te zorgen dat alle aanwezige personen zo snel en veilig mogelijk een gebouw kunnen verlaten. Daarom is het van belang bij het opstellen van dit plan te kijken aan welke risico’s de aanwezige personen in uw bedrijf worden blootgesteld.

Risico inventarisatie & evaluatieOntruimingsplan

Elk bedrijf welke bestaat uit meer dan 1 persoon is volgens de wet verplicht een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat beschreven wat de risico’s binnen het betreffende bedrijf zijn. De risico’s waarvoor geen directe oplossing kan worden gevonden noemen we restrisico’s en kunnen worden meegenomen in het bedrijfsnoodplan. Restrisico’s zijn bijvoorbeeld brand, bommeldingen en vallen en struikelen. Restrisico’s kunnen een reden zijn een gebouw te ontruimen, bijvoorbeeld brand of een gaslek. Voor de paniek die dan kan ontstaan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Die voorbereiding kan worden uitgevoerd met een ontruimingsplan.

Opstellen ontruimingsplan? Wij helpen u graag

Voor het opstellen van het ontruimingsplan komen wij langs voor een uitgebreide inventarisatie. Aan de hand van die inventarisatie wordt bekeken wat er nodig is om tot een deugdelijk ontruimingsplan te komen welke geschikt is voor uw organisatie.

Wij nemen o.a. het volgende op in het ontruimingsplan:

  • Organisatiegegevens;
  • Organisatie van de bedrijfshulpverlening;
  • Alarmeringsprocedure;
  • Taken van de deelnemers aan de BHV-organisatie, (bij brand en ontruiming);
  • Situeringstekening;
  • Logboek BHV-organisatie;

Het ontruimingsplan wordt geleverd inclusief tekeningen en ontruimingsplattegronden. Ontruimingsplattegronden zijn een verplicht onderdeel van het ontruimingsplan, indien er geen of onjuiste ontruimingsplattegronden aanwezig zijn kunnen wij deze eventueel voor u opstellen.

Het opstellen van een ontruimingsplan is altijd maatwerk en de kosten zijn o.a. afhankelijk van de grootte van uw organisatie/bedrijf, de aanwezigheid van BHV-plan, ontruimingsplattegronden, instructie ontruimingsoefeningen, etc.

Voor een aanbod op maat kunt u hier contact met ons opnemen.