Home » Arbeidsrisico’s in de schoonmaaksector

Arbeidsrisico’s in de schoonmaaksector

Arbeidsrisico’s in de schoonmaaksector – De schoonmaaksector is een sector met grote arbeidsrisico’s. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze branche extra aandacht. In de schoonmaaksector zijn ruim 11.500 bedrijven actief. Er werken 120.000 werknemers in de schoonmaaksector.

Check uw schoonmaakbedrijf
Huurt u een schoonmaakbedrijf in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het schoonmaakbedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Inspectie SZW een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van tien criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden.
Ga naar www.checklistschoonmaak.nl om de check te doen.

Arbeidsrisico’s
De Inspectie ziet in de schoonmaaksector met name de volgende risico’s:

  • Onderbetaling
  • Illegale tewerkstelling
  • Uitkeringsfraude
  • Identiteitsfraude
  • Arbeidsuitbuiting

schoonmaaksector

Focus op gedragsverandering
De Inspectie SZW inspecteert met name bij de meest risicovolle bedrijven in de branche. De focus ligt daarbij op grotere hotelketens, de fastfoodsector, openbaar vervoer, interieurreiniging van gebouwen, vakantieparken en schoonmaak in de voedselindustrie. De Inspectie werkt samen met de Belastingdienst, UWV, IND en brancheorganisaties om misstanden in de schoonmaaksector aan te pakken. De aanpak is gericht op handhaving, bewustwording en gedragsverandering. De Inspectie zet strafvorderlijke bevoegdheden en opsporingsonderzoek in bij de aanpak van notoire overtreders en misstanden en bij de bestrijding van schijnconstructies.

Zelfinspectie
Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Meer informatie
Lichamelijke belasting
Artikel ‘Inspectie SZW pakt misstanden keihard aan’ (servicemanagement.nl)

 

Bron: Inspectie SZW  (www.inspectieszw.nl)