Home » Arbeidsrisico’s in de horeca en detailhandel

Arbeidsrisico’s in de horeca en detailhandel

Arbeidsrisico’s in de horeca en detailhandel – De horeca en detailhandel zijn sectoren met grote arbeidsrisico’s. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze branches extra aandacht.

De horeca telt ruim 40.000 bedrijven (hotels, restaurants, cafés) waarin bijna 200.000 werknemers actief zijn. De detailhandel telt ruim 100.000 bedrijven waar bijna 730.000 werknemers actief zijn. De bedrijven variëren van kleine familiezaken tot grootwinkelbedrijven.

Arbeidsrisico’s
De Inspectie ziet in de horeca en detailhandel de volgende risico’s:

  • Illegale tewerkstelling
  • Onderbetaling
  • Overtreding werk- en rusttijden

Ook let de Inspectie SZW op arbeidsuitbuiting is in deze sectoren.

Aanpak
In 2014 is de Inspectie zowel voor de detailhandel als de horeca een programma gestart waarin zij zich specifiek richt op notoire overtreders. Dit doet de Inspectie met communicatie, inspecties en zo nodig opsporingsonderzoeken. De Inspectie werkt samen met UWV, de Belastingdienst, gemeenten, de NVWA en de IND.

Zelfinspectie
Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is.

  • U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.
  • U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet.
  • U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen.

Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Zelfinspectie Eerlijk werken
Zelfinspectie Arbo op orde

Arbeidsrisico's in de horeca en detailhandel

 

Check uw schoonmaakbedrijf
Huurt u een schoonmaakbedrijf in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het schoonmaakbedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Inspectie SZW een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van tien criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar www.checklistschoonmaak.nl om de check te doen.

 

 

Bron: Inspectie SZW