Home » Disclaimer

Disclaimer

Van Dalen Risico Inventarisatie & Adviesbureau

 

De informatie  op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het feit dat Van Dalen Risico Inventarisatie & Advies alles doet om een zo compleet mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten.

Van Dalen Risico Inventarisatie & Advies kan voor eventuele onjuistheden op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.