Home » Nieuws » Nachtdienst

Categorie: Nachtdienst

Nachtdiensten, wat zegt de wet?

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtwerk strengere aanvullende regels over de arbeidsduur, rusttijden en het aantal diensten. Deze zijn terug te vinden in de Arbeidstijdenwet, artikel 5.8. Maximaal aantal nachtdiensten en te werken uren Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden. Een werknemer mag maximaal 5 keer per …

Lees meer...