Home » Nieuws » BHV

Categorie: BHV

Voorkomen van ongevallen en calamiteiten

Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De praktijk leert dat de Arbowet nog steeds hard nodig is. De wet geeft rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoewel de veiligheid op het werk in het algeheel toeneemt, …

Lees meer...

Wat kan de inzet van de BHV-er betekenen voor de RI&E?

Awareness – Door als doel te stellen dat iedere medewerker rekening hoort te houden met veiligheid, gezondheid en welzijn creëert men bewustwording onder alle medewerkers!  “Een gezamenlijk doel, bereikbaar door gezamenlijke inzet!” Aan de taken van de BHV-er kunnen naast bedrijfshulpverlening tevens structureel RI&E-gerelateerde taken toegevoegd worden.  Doel is om de verantwoordelijkheid voor een aantal …

Lees meer...

Dag van de BHV

Maandag 6 november 2017 – 6e landelijke Dag van de BHV     Besef, waardering en support !   Wat vindt Nederland van BHV? Eerste maandag van de maand: 12.00 uur testen landelijk luchtalarm. Wij herkennen de sirene echter met een positieve twist op maandag 7 november 2016. Deze Dag wordt landelijk voor de vijfde …

Lees meer...