Home » Nieuws » Bedrijfsnoodplan

Categorie: Bedrijfsnoodplan

Wat staat er in het calamiteitenplan

Calamiteitenplan – Wat moet er precies in staan? Ieder bedrijf is verplicht om een calamiteitenplan te hebben. Maar hoe stel je er één op en wat moet er precies instaan? Als ondernemer doe je er alles aan om de risico’s op ongelukken te verkleinen. Toch kunnen er altijd onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke paniekgevallen is het …

Lees meer...

Voorkomen van ongevallen en calamiteiten

Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De praktijk leert dat de Arbowet nog steeds hard nodig is. De wet geeft rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoewel de veiligheid op het werk in het algeheel toeneemt, …

Lees meer...