Home » Nieuws » Arbowet

Categorie: Arbowet

Nachtdiensten, wat zegt de wet?

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtwerk strengere aanvullende regels over de arbeidsduur, rusttijden en het aantal diensten. Deze zijn terug te vinden in de Arbeidstijdenwet, artikel 5.8. Maximaal aantal nachtdiensten en te werken uren Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden. Een werknemer mag maximaal 5 keer per …

Lees meer...

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

  Arbowet – De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de …

Lees meer...