Home » Nieuws » Arbobeleid

Categorie: Arbobeleid

Wat kunt u doen tegen arbeidsdiscriminatie?

arbeidsdiscriminatie – Bij discriminatie op de werkvloer, wordt er ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers gemaakt. Het gaat om onderscheid op grond van: Afkomst Geslacht Seksuele geaardheid Leeftijd Handicap of chronische aandoening Politieke gezindheid Arbeidsrelatie (fulltime of parttime) Arbeidscontract (vast of tijdelijk) Burgerlijke staat Nationaliteit Godsdienst Levensbeschouwing Arbeidsdiscriminatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Het kan leiden tot …

Lees meer...

Wat is een PMO nu precies?

PMO betekent preventief medisch onderzoek. Vroeger was de term PAGO (Periodiek Arbeidskundig Gezondheids Onderzoek) gebruikelijker: PAGO is eigenlijk de voorloper van het PMO. Maar wat is PMO nu precies? Een PMO is een verbeterde en meer uitgebreide versie van PAGO. Het brengt de gezondheid van de werknemers in kaart en risico’s die het werk voor hen …

Lees meer...

Wat is arbobeleid en waar moet mijn werkgever voor zorgen?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Onderdelen arbobeleid Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit: risico-inventarisatie en -evaluatie …

Lees meer...

Wie doet wat bij het maken van het arbobeleid?

In onderstaand overzicht staat kort wie welke rol heeft in de ontwikkeling en uitvoering van het arbobeleid. Zoals welke rol heeft de werkgever, werknemer, OR/PVT en de preventiemedewerker?           Het arbobeleid in bedrijf: Werkgever   Bepaalt inhoud van het arbobeleid Uiteindelijk verantwoordelijk voor alle maatregelen Werknemers Zorgdragen voor de eigen veiligheid Meewerken …

Lees meer...

Een toolboxmeeting, waarom?

Wat is een Toolboxmeeting? Een toolboxmeeting is een vorm van werkoverleg waarin arbeidsveiligheid centraal staat. Overleg tussen de werkgever en de werknemers is één van de basisgedachten achter de Arbo-wet en het is een van de verplichtingen voor een VCA-certificatie. In de Arbo-wet wordt overleg op allerlei niveaus bedoeld, van management tot werkvloer. Het  overleg op de werkvloer vindt …

Lees meer...