Home » Nieuws » Arbeidsongevallen

Categorie: Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen melden

Arbeidsongevallen – Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Als werkgever moet u bij Inspectie SZW arbeidsongevallen melden als deze hebben geleid tot: ziekenhuisopname (geen poliklinische behandeling); blijvend letsel, …

Lees meer...