Arbo

Veilig werken tijdens de Ramadan

Ramadan - Veilig werken

Op 5 mei begon de Ramadan, de Islamitische vastenmaand. Islamistische werknemers die meedoen aan de ramadan, eten, drinken, roken vanaf 5 mei een maand lang niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Daarom raden wij werkgevers die medewerkers in dienst hebben die meedoen aan de ramadan, aan daar rekening mee te houden. Het langdurig vasten kan namelijk gevolgen hebben voor hun functioneren en veiligheid

Nachtdiensten, wat zegt de wet?

Nachtiensten

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtwerk strengere aanvullende regels over de arbeidsduur, rusttijden en het aantal diensten. Deze zijn terug te vinden in de Arbeidstijdenwet, artikel 5.8.
Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden. Een werknemer mag maximaal

Een toolboxmeeting, waarom?

Een toolboxmeeting, waarom?

Naast gezondheidsrisico’s brengen Arbeidsongevallen grote onkosten met zich mee voor de werkgever en de maatschappij. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers zich bewust zijn van de ernst en waarschijnlijkheid van ongevallen en de gezondheidsrisico’s die deze met zich meebrengen. Hiervoor is gedragsverandering nodig

PAGO en PMO, waarom ze niet hetzelfde zijn

PAGO en PMO

het is de taak van de werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden, hoe vaak dit is, en of dit in de vorm van PAGO of PMO is, wordt niet benoemd. Welk onderzoek u verplicht bent aan te bieden aan uw werknemers hangt af van het beroep en de situatie op de werkvloer en wordt vastgelegd in de RI&E