Meest recente berichten

ACTUELE NIEUWSBERICHTEN

Welkom op onze blogpagina! 

Hier posten wij regelmatig blogs (ook van derden) met o.a. actualiteiten, nieuwsberichten, veranderingen binnen de wetgeving en andere items, zoals handige tools, die betrekking hebben op veilig en gezond werken.

Jaarplan SZW

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Jaarplan Inspectie SZW 2020 Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “2020 wordt een boeiend jaar, waarin we ons als Inspectie weer volop in gaan zetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met...

Lees Meer
Brandveiligheid

Checklist: brandveiligheid tijdens de feestdagen

Om de aankomende feestdagen veilig tegemoet te gaan hebben wij een checklist samengesteld waarmee je kunt toetsen hoe het met de brandveiligheid tijdens feestdagen gesteld is binnen jullie bedrijf. Door middel van het beantwoorden van 35 vragen inclusief feedback, leer...

Lees Meer
Boete RI&E

Boete RI&E; Strenger toezicht op de RI&E

Boete RI&E; Strenger toezicht op de RI&E Boete RI&E – De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van...

Lees Meer
Schijnveiligheid kantoor

De schijnveiligheid van een kantoor

De schijnveiligheid van een kantoor  “Wij zitten alleen maar binnen achter ons bureau, dus wij hebben geen veiligheids- en gezondheidsrisicoʼs.” Achter ons bureau voelen we ons veilig; bouwvakkers kunnen vallen of iets op hun hoofd krijgen, maar zolang iedereen zʼn...

Lees Meer
RI&E

RI&E, van moeten naar willen

RI&E, van moeten naar willen Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. De naleving van de Arboregels in de hoog risicosectoren is dan ook relatief laag. Zo staat het tenminste geschreven in het...

Lees Meer
Klimaat app

Klimaat app, wanneer is het te warm om te werken?

In de FNV Werkklimaat app kun je een berekening maken zodat je weet of je je werk nog veilig kunt doen bij verschillende temperaturen. Werken in de hitte of kou kan namelijk gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Met de app...

Lees Meer
Verhoging boetes RI&E

Verhoging boetes RI&E

Bij het niet naleven van de Arbowet horen boetes. Op het niet hebben van de RI&E stond al een boete. Staatssecretaris Tamara van Ark wil de boetes voor het niet beschikken over een RI&E van maximaal €3.000 naar maximaal €4.500...

Lees Meer
Werken in hitte of zon?

Werken in hitte of zon?

Werk je veel bij hoge temperaturen of in de zon? Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of brengt risicoʼs met zich mee voor je gezondheid. Het is belangrijk dat jij en je...

Lees Meer
Vakantiewerker

Vakantiewerkers; extra werkkracht maar ook extra aandacht

Vakantiewerkers – De vakantieperiode levert voor veel bedrijven extra drukte op. Geef ondanks deze drukke periode extra aandacht aan de jongeren die als uitzendkracht aan de slag gaan. Vaak zijn ze nog onervaren, maar wel zeer enthousiast en bereid om...

Lees Meer
Week van de RIE

Week van de RI&E, 15% korting

Week van de RI&E, 15% kortingVoor bedrijven die aan de slag willen met de 1-daagse training voor preventiemedewerker of een offerte aanvraag voor afname van de RI&E, een update van de RI&E of een van onze andere diensten; Profiteer ook...

Lees Meer
Ramadan - Veilig werken

Veilig werken tijdens de Ramadan

Op 5 mei begon de Ramadan, de Islamitische vastenmaand. Islamistische werknemers die meedoen aan de ramadan, eten, drinken, roken vanaf 5 mei een maand lang niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Daarom raden wij werkgevers die medewerkers in dienst hebben die...

Lees Meer
Nachtiensten

Nachtdiensten, wat zegt de wet?

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtwerk strengere aanvullende regels over de arbeidsduur, rusttijden en het aantal diensten. Deze zijn terug te vinden in de Arbeidstijdenwet, artikel 5.8. Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt...

Lees Meer
Ontruimingsplattegronden

Zijn uw ontruimingsplattegronden nog up-to-date?

Een ontruimingsplattegrond (ook wel vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw,...

Lees Meer
Een toolboxmeeting, waarom?

Een toolboxmeeting, waarom?

Naast gezondheidsrisico’s brengen Arbeidsongevallen grote onkosten met zich mee voor de werkgever en de maatschappij. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers zich bewust zijn van de ernst en waarschijnlijkheid van ongevallen en de gezondheidsrisico’s die deze met zich meebrengen. Hiervoor...

Lees Meer
Profiel van de preventiemedewerker

Het profiel voor de preventiemedewerker

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s op inPreventie, het platform ter ondersteuning van de preventiemedewerker. De quickscan selecteert automatisch de volgens de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA, uitgevoerd door TNO) meest voorkomende risico’s in de...

Lees Meer
PAGO en PMO

PAGO en PMO, waarom ze niet hetzelfde zijn

het is de taak van de werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden, hoe vaak dit is, en of dit in de vorm van PAGO of PMO is, wordt niet benoemd. Welk onderzoek u verplicht bent aan te...

Lees Meer
Ongevallen en calamiteiten

Voorkomen van ongevallen en calamiteiten

Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De praktijk leert dat de Arbowet nog steeds hard nodig is. De wet geeft rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer...

Lees Meer