Investeren in arbo, is investeren in veiligheid

 

Het professioneel opstellen van een veiligheidsbeleid voor uw organisatie of project heeft professionele aandacht nodig. Zeker wanneer het erom gaat dat uw veiligheidsbeleid volledig moet voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Soms is er voor een project een veiligheidskundige vereist maar heeft een bedrijf deze zelf niet in dienst, of men wilt graag een frisse onafhankelijke blik op bepaalde kwesties. Ook een preventiemedewerker kan soms wel een steuntje in de rug kan gebruiken; Hiervoor bieden wij begeleiding op maat. Hiermee vullen wij de (nog) ontbrekende kennis aan, delen we onze visie, en ondersteunen we waar nodig. Zodat u verzekerd bent dat de juiste prioriteiten worden gesteld, de vastgestelde verbeterpunten worden bereikt, en u tevens voldoet aan het wettelijke kader. Het inzetten van een Veiligheidskundige is een goede oplossing ter ondersteuning van uw veiligheidsbeleid, zonder dat de voortgang van de activiteiten binnen uw organisatie gehinderd wordt. 

Bij coaching en begeleiding kunt u onder meer denken aan:

Begeleiding - Van Dalen Risico Inventarisatie & Advies

  • Coachen en begeleiden in het inzicht verkrijgen van o.a. arbeidsomstandigheden, arbeidsomstandighedenzorg en de wettelijke kaders.
  • Het op de hoogte brengen van de inhoud van de functie preventiemedewerker, rondom taak- en regelgeving.
  • Begeleiden bij fysieke belasting, werkdruk en psychosociale factoren op de werkvloer.
  • Het ontstaan en voorkomen van klachten en het omgaan met preventieve interventies.
  • Begeleiding in werk gewoonten en werkomstandigheden van medewerkers analyseren en het verbeteren hiervan
  • Systematisch adviseren en coachen over arbeidsomstandigheden, houding, werkgewoonten en gedrag gericht op gezond werken
  • Sparren over de uitvoering van de inventarisatie, een goede interpretatie van signalen en het opstellen van maatregelen.
  • Wij helpen u op weg door het aanleveren van de juiste sjablonen
  • Samen ervoor zorgen (awareness onder collega’s) dat de werkomstandigheden geoptimaliseerd worden.
  • Wij wijzen u de weg hoe u zich kunt laten informeren over arbeidsomstandigheden en arbeidsomstandighedenzorg.

Bij ons is het naast het volledig uitvoeren van de RI&E ook mogelijk dat een van uw eigen (preventie)medewerkers onder onze begeleiding de RI&E uitvoert. Wij gaan graag samen met u aan de slag, om zo de kwaliteit van de RI&E naar een hoger niveau te brengen. We bieden u naast persoonlijke aandacht, kennis van de dagelijkse praktijk. We leveren graag maatwerk en vullen de ontbrekende kennis aan naar behoefte.

Voor vragen en/of meer informatie over de mogelijkheden, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.