Elk advies is bij ons maatwerk

 

Dat kenmerkt onze manier van werken. In al onze adviesopdrachten stellen wij ons onafhankelijk en objectief op, zodat wij u van de beste oplossing kunnen voorzien. Daarbij staat een resultaatgerichte aanpak bij ons voorop met waar nodig een creatieve en innovatieve invalshoek.

 

Samen bepalen wat er nodig is

Als we gezamenlijk constateren dat de huidige situatie niet aansluit op de gewenste, doen we aanbevelingen voor veranderingen. Het kan gaan om andere organisatiestructuren, werkwijze, competenties, (veiligheids-) cultuur of gedrag van medewerkers. Doorlichten doen we op snelle, maar gedegen wijze. Dat zorgt voor een scherpe beoordeling. We presenteren onze bevindingen inzichtelijk en herkenbaar voor alle betrokkenen. Altijd vanuit een positieve benadering, gericht op hoe het beter kan.

Advies
Cultuurladder Parker en Hudson

Mensen moeten het doen

Er zijn talloze theorieën, methoden, benaderingen en strategieën om veranderingen te laten slagen binnen een organisatie. Toch faalt ongeveer zeventig procent van de verandertrajecten. Vaak zijn ze de spil vergeten. De mensen waar het om draait. Wij hechten veel waarde aan het creëren van draagvlak. In al onze adviestrajecten besteden we ruim aandacht aan de belangen en effecten die het heeft op personen en groepen waar het om gaat. Zij kennen immers de praktijk!

 

Van advies naar verandertraject

Het bedenken van een oplossing is één ding, het in de in de praktijk handen en voeten geven is iets anders. Wij adviseren directies, managers, leidinggevende en ondernemingsraden bij veiligheid, welzijn gezondheid en milieuvraagstukken waarmee zij zich vanuit hun rol geconfronteerd zien. Waar dat gewenst is, werken we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en bieden we naast strategisch advies ook praktische beleidsondersteuning en procesbegeleiding.

 

Neem voor  meer informatie over onze adviserende diensten vrijblijvend contact met ons op.