Zijn uw ontruimingsplattegronden nog up-to-date?

Een ontruimingsplattegrond (ook wel vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.Op de plattegrond staat alleen de op deze …

Lees meer...

Het profiel voor de preventiemedewerker

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s op inPreventie, het platform ter ondersteuning van de preventiemedewerker.  De quickscan selecteert automatisch de volgens de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA, uitgevoerd door TNO) meest voorkomende risico’s in de branche. Indien uw bedrijf andere kernrisico’s heeft, kunt u de kernrisico’s aanpassen. Tijdsbesteding De tijdsbesteding van …

Lees meer...

Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen, inspectie SZW roept op meer te investeren in veiligheidscultuur

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Dat heeft de Inspectie SZW, (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 26 februari bekend gemaakt. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar …

Lees meer...

Training Preventiemedewerker

Een praktische en interactieve Basistraining, waarmee je een solide basis legt voor je werkzaamheden als preventiemedewerker. Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven verplicht ten minste één van hun werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. In de wet staat dat het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten op de risico’s in het bedrijf, maar de overheid …

Lees meer...