"Een veilig en gezonde werkomgeving,
start met het krijgen van inzicht in de risico's"

Onze Diensten

WIJ STREVEN NAAR DE BEST PASSENDE OPLOSSING VOOR UW BEDRIJf

Om bedrijven en organisaties in de uitvoering van hun arbobeleid te ondersteunen kunnen wij een complete RI&E uitvoeren en/of de RI&E toetsen. Hierbij stellen wij voor u een gestructureerde rapportage op, inclusief een plan van aanpak. Indien noodzakelijk wordt de RI&E getoetst door een kerndeskundige.
Lees meer…

Met onze trainingen voor preventiemedewerkers of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maakt u een goede start. Het geeft medewerkers een stevig draagvlak om de taken van een preventiemedewerker of RI&E gedegen uit te kunnen voeren.
Lees meer…

Wij verzorgen conform de richtlijnen van de NEN 1414 ontruimings-plattegronden. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheids-kundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.
Lees meer…

Goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen bij eventuele calamiteiten.  Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd. Het bedrijfsnoodplan wordt volgens de NEN 8112:2017 als maatwerk opgesteld op basis van de RI&E.
Lees meer…

Elk bedrijf is volgens de Arbowet (artikel 15) verplicht om maatregelen te treffen voor een eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat werknemers de nodige passende maatregelen kunnen nemen in geval van nood. Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat uw bedrijf aan deze wettelijke eisen voldoet.
Lees meer…


Werkplekonderzoek

Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit.
Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen, verminderen of verhelpen. Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor.
Lees meer…


Begeleiding

Investeren in Arbo, is investeren in Veiligheid. Wij bieden coaching en begeleiding op maat en bieden u naast persoonlijke aandacht, kennis van de dagelijkse praktijk. We ondersteunen bij het ontbreken van kennis, zo vullen wij samen met u die behoefte aan zodat u ervan verzekerd bent dat ook in uw bedrijf veiligheid, gezond en veilig werken naar een hoger niveau wordt getild.
Lees meer…


Advies

Elk advies bij ons is maatwerk, dat kenmerkt onze manier van werken. In al onze adviesopdrachten stellen wij ons onafhankelijk en objectief op, zodat wij u van de beste oplossing kunnen voorzien. Samen bepalen wat er nodig is! Daarbij staat een resultaatgerichte aanpak bij ons voorop met waar nodig een creatieve of innovatieve invalshoek.
Lees meer…

Wie zijn wij

Ons verhaal

Wij zijn een kleinschalig bedrijf, werkzaam binnen alle regio’s van Nederland.
Professionaliteit, kwaliteit, persoonlijke benadering en een goede service staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom stemmen we onze diensten zo goed mogelijk af op de behoefte van uw bedrijf. Omdat niet elk bedrijf hetzelfde is, hetzelfde doet en hetzelfde werkt. Maatwerk is een must!

Voor ons is voldoen aan de arbowetgeving geen doel op zicht; juist als het gaat om veiligheid en veilig/gezond werken, tillen we veiligheid naar een hoger plan!
Met onze persoonlijke,  flexibele aanpak en een efficiënte werkwijze spelen wij in op de aanwezige risico’s en de vereiste (en eventueel reeds aanwezige) maatregelen. En vullen deze waar nodig en gewenst is  aan.

Al onze diensten worden door, of onder toezicht van, een veiligheidskundige uitgevoerd. Waar nodig werken we samen met andere kerndeskundigen. Samen met u bekijken wij graag welke toepassing of oplossing voor uw bedrijf noodzakelijk zijn.

FAQ

De meest gestelde vragen

Kalender

Trainingen

Image